Container văn phòng cho dầu khí Vũng Tàu

Vũng Tàu

Container cửa cuốn cho Công ty chuyên khóa kéo HHH

VSIP 1, Bình Dương

Cụm container văn phòng cho Điện gió Bình Thuận

Bình Thuận

Hoạt động tiêu biểu