Số lượng tuyển: 01
Mô tả công việc:

  • Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
  • Đẩy mạnh hoạt động và hiệu quả kinh doanh để hoàn thành và vượt chỉ tiêu ban giám đốc, trưởng bộ phận đưa ra.
  • Nắm vững và thực hiện định hướng chính sách kinh doanh của bộ phận.
  • Giám sát và lập báo cáo theo dõi công nợ

 

Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế…
Kinh nghiệm : Tối thiểu 1 năm ở vị trí kinh doanh
Giới tính: Nam/Nữ

Địa điểm làm việc và liên hệ tiếp nhận hồ sơ:

214A Đường 743B, Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (84.650) 3775 717 / 3776727 / 3776728